bộ phát wifi 3G/4G

Cục phát wifi mini dành cho những chuyến đi du lịch?

Cụ phát wifi M7350

Hiện nay vấn đề khi đi du lịch xa không có wifi đã được giải quyết bới cục phát Wifi Mini cầm tay; rất hữu ích cho những chuyến đi di lịch hoặc những nơi không có internet. Nếu bạn có nhu cầu kết nối internet mọi nơi thì cục phát Wifi mini là lựa […]