Tag Archives: cách mạng công nghiệp

Công nghệ 4.0 thay đổi xã hội như thế nào ????

CÔNG NGHỆ 4.0 THAY ĐỔI XÃ HỘI NHƯ THẾ NÀO ???? Cách mạng công nghệ lần thứ tư (cách mạng 4.0) là sự thay đổi vượt bậc của các ngành nghề khác nhau; sự ra đời của một loạt công nghệ mới; kết hợp tất cả các kiến thức trong lĩnh kỹ thuật số; sinh […]