điện thoại bàn

Chất lượng cuộc gọi vẫn thấp dù công nghệ vẫn luôn phát triển

Trong những năm gần đây, công nghệ viễn thông đang phát triển rất nhanh. Con người có thể nói chuyện với bất cứ ai dù họ xa thế nào. Đặt mua mọi thứ và gửi tới bất cứ nơi đâu qua điện thoại. Tuy nhiên, dù công nghệ viễn thông phát triển đến đâu thì […]