Tag Archives: eSim

Apple Watch dùng được eSim vào tháng 12

Apple watch dung esim

Apple Watch dùng được eSim vào tháng 12 Khoảng giữa tháng 12; Apple Watch dùng được eSim từ Series 3 trở lên các nhà mạng nếu đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. Với eSim; các tín đồ của Apple Watch có thể nghe/gọi; nhắn tin; sử dụng các dịch vụ kết nối internet ngay […]