smarphone

Cách khắc phục mạng 4G bị chậm

Khi ta đang sống trong thời đại 4.0, Smartphone đã trở thành một thứ khá thân thuộc. Một chiếc Smartphone bây giờ đã trở thành một thứ không thiếu. Vậy từ đâu một chiếc Smartphone lại trở nên quan trọng đến vậy? Đấy là nhờ tính năng kết nối được internet và mạng 4G đã […]