hệ thống truyền thông

Hệ thống truyền thông MATV???

Hệ thống truyền thông MATV

Hệ thống truyền thông MATV là gì??? Hệ thống truyền thông MATV được sử dụng trong các tòa nhà cao tầng; nhà hàng; khách sạn. Trong thời đại công nghệ hóa hiện đại hóa; thương mại điện tử phát triển các hộ gia đình; doanh nghiệp luôn hướng đến thị trường dịch vụ. MATV phát […]

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện là gì ??? Truyền thông đa phương tiện là ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc sáng tạo, thiết kế, xây dựng những sản phẩm đa phương tiện phục vụ nhiều lĩnh vực như: Truyền thông (quảng cáo, truyền hình, internet…), giải trí (game, điện ảnh, hoạt hình…), […]