Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống mạng

Bạn muốn lắp đặt mạng LAN nhưng chưa tìm ra mẫu hợp đồng phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Vậy có thể tham khảo mẫu hợp đồng lắp đặt dưới đây để có thế soạn hợp đồng cho mình. Một hệ thống lắp đặt mạng lan gồm rất nhiều vấn đề khác nhau và bạn nên ghi rõ trong hợp đồng để tránh những tranh chấp về sau.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG

 

Hôm nay ngày … tháng …. năm …Tại địa điểm: …………………………………………………..

Chúng tôi gồm: ………………………………………………………………………………………

 

Bên A (Bên có nhu cầu lắp ráp)

 

– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ………………………………………………….……………….

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………….………

– Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………………………..………

– Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………

– Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………………………………….

– Đại diện là: ……………………………………………………………………………………………

– Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

– Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……………………… ngày ….. tháng ..… năm.………….

– Do ………………………………………… chức vụ …………………………………….……… ký.

 

Bên B (Bên nhận lắp ráp)

 

– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ………………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………..….

– Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………………………………

– Tài khoản số: …………………………………………………………………………………….….

– Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………..

– Đại diện là: …………………………………………………………………………………………..

– Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..

– Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……………………… ngày …. tháng …. năm….……..

– Do ………………………………………… chức vụ ……………………………………………… ký.

 

Hai bên cùng thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

 

Điều 1: Nội dung công việc

Điều 2: Về vật tư và tiền vốn

Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

Điều 4: Trách nhiệm bảo hành, hướng dẫn sử dụng

Điều 5: Thời hạn thanh toán công dịch vụ

Điều 6: Các thỏa thuận khác (nếu có)

Điều 7: Trách nhiệm vật chất trong thực hiện hợp đồng

Điều 8: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

 

Như ở trên bạn sẽ hoàn thiện 9 điều khi 2 bên cùng thỏa thuận nội dung hợp đồng, tùy từng công trình mà bạn ghi rõ những khoản cần thực hiện trong mỗi điều. Hoặc bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu khác để hoàn thiện bản hợp đồng cho mình.

 

Hy vọng bài viết trên có thể giúp ích cho bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm!