công nghệ mesh wifi

Wifi Mesh là gì? Hệ thống wifi thông minh cho gia đình

avata mesh

WiFi mesh là gì? Wifi mesh về cơ bản là một hệ thống mạng Wi-Fi diện rộng; là tập hợp bởi các thiết bị phát sóng Wifi (có thể là bộ phát sóng access point hay bộ định tuyến router) hoạt động chung với nhau một cách thống nhất. Tín hiệu của Wifi mesh có […]