google duo

Google Duo là gì?

Ra mắt từ năm 2016. Google Duo đã chứng minh được tính hiệu quả với việc kết nối giữa các người dùng trên cả nền tảng iOS và Android. Tuy nhiên, sản phẩm này của Google không quá nổi tiếng như YouTube, Chrome hay Google Maps. Vậy Google Duo là gì? Có thể gọi video […]